[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Empresa d’obra civil amb personal especialitzat en canalització de serveis, pavimentacions i asfaltats de la provincia de Tarragona.

Realitzem rases de tot tipus tant manual, com amb excavadores i rasadores.

Les obres amb rasadores són des de 0,15 mts fins a 0,60 mts d'ample.

L'empresa OCCM SL està compromesa totalment amb el medi i compleix el requeriment de la llei de gestió de residus de la construcció i resta de residus produïts per l’execució d’obres en la via pública.
  
Medi ambient
Ctra. Reus-Constantí nº 142, Km. 1,2 - 43204  Reus (Tarragona)                             Tef. 615653590 / 691427883                       Fax 977-301730
Qui som
Responsable seguretat
 La Seguretat i  salut  de l’obra estarà supervisada en tot moment per la tècnic responsable amb la formació de tècnic  intermig en prevenció de riscos laborals. Així mateix aquesta tècnic realitzarà la formació continuada de tot el personal a peu d’obra . A més, comptem amb la col·laboració directa de la nostra empresa  de serveis de prevenció.