[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Empresa d’obra civil amb personal especialitzat en canalització de serveis, pavimentacions i asfaltats de la provincia de Tarragona.

Realitzem rases de tot tipus tant manual, com amb excavadores i rasadores.

Les obres amb rasadores són des de 0,15 mts fins a 0,60 mts d'ample.

Ctra. Reus-Constantí nº 142, Km. 1,2 - 43204  Reus (Tarragona)                             Tef. 615653590 / 691427883                       Fax 977-301730
Qui som
La nostra organització
OCCM  S.L. conta amb un personal qualificat, amb una dilatada experiència en obres, entre els nostres professionals hi ha:
- Tècnics d’obres públiques.
- Delineant.
- Topògraf.
- Administratius.
- Encarregats d'obra.
- Oficials de 1ª.
- Manobres.
- Peons.
  Dins de la nostra plantilla comptem amb personal en possessió del carnet de soldador de gas i amb experiència en muntatge de xarxa d’abastament i xarxa de clavegueram.
  Tenim el personal necessari per a executar de manera tècnica i constructiva qualsevol treball dels encomanats; disposem de personal i maquinària pròpia, així com: retroexcavadores mixtes, minicargadores, giratories, camió grua, camió bolquet amb pasteres, dumpers i entre altres utensilis.
  Si per necessitats de l’obra, es necessités més unitats o noves màquines, disposem d’empreses amb les quals mantenim relacions comercials les quals poden cobrir qualsevol necessitat que sorgeixi, sense que això hagi de provocar interrupció alguna en l’execució de l’obra.
  La nostra empresa es coneguda i reconeguda en diferents ciutats com Reus, Tarragona i d’altres poblacions. En aquest temps hem après a moure’ns per les diferents administracions locals i  a ajustar-nos a les diferents solucions tècniques condicionades per aquestes.