[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Empresa d’obra civil amb personal especialitzat en canalització de serveis, pavimentacions i asfaltats de la provincia de Tarragona.

Realitzem rases de tot tipus tant manual, com amb excavadores i rasadores.

Les obres amb rasadores són des de 0,15 mts fins a 0,60 mts d'ample.

  Les dos persones que ocupen la direcció general tenen una llarga trajectòria dins del mòn de les obres.  La gerencia s’encarrega de coordinar totes les obres, els caps d’equip i de tenir un tracte directe i personalitzat amb els clients.
 Disposem d'una Diplomada en Empresarials amb coneixements del mon financer, actualment coordina i supervisa les tasques administratives i comptables de l’empresa.
 Una Sobreestant d’obres Públiques que s'encarrega de replantejar i supervisar totes les obres, així com el tracte amb els Ajuntaments i Entitats Locals.
  Tècnica de prevenció en riscos laborals que la seva funció és el control de la seguretat a peu d'obra i el seguiment continu de formació en materia preventiva.
  La Delineant d’Edificació i Obra civil realitza tots els croquis, asbuilts i medicions de les obres realitzades.
 Cal remarcar que podem realitzar qualsevol feina que comporti topografia.
  Tots els  nostres tècnics tenen coneixement i experiència en els programes de dibuix assistit per ordinador AUTOCAD i MICROSTATION a banda d’altres coneixements d’ofimàtica.
 La nostra administrativa realitza control i seguiment de proveïdors i atenció al client.
 Els caps d’obra s’encarreguen del desenvolupament de les obres,control del personal, la prevenció i qualitat de l'obra.
 
Ctra. Reus-Constantí nº 142, Km. 1,2 - 43204  Reus (Tarragona)                             Tef. 615653590 / 691427883                       Fax 977-301730
Qui som
Organigrama