[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]

Empresa d’obra civil amb personal especialitzat en canalització de serveis, pavimentacions i asfaltats de la provincia de Tarragona.

Realitzem rases de tot tipus tant manual, com amb excavadores i rasadores.

Les obres amb rasadores són desde 0,15 mts fins a 0,60 mts d'ample.

Ctra. Reus-Constantí nº 142, Km. 1,2 - 43204  Reus (Tarragona)                             Tef. 615653590 / 691427883                       Fax 977-301730
Qui som
Avis Legal
Obra Civil i Canalitzacions Montferri S.L.
Ctra Reus Constantí 142 km 1.2
Registre mercantil de Tarragona - Foli 157 - Tom 2494 - Full Nº T 40312- Inscripció 1ª
C.I.F. B-43986173
info@occm.es


En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, l'informem que aquesta pàgina Web és propietat de OBRA CIVIL I CANALITZACIONS MONFERRI, SL, en endavant O.C.C.M. SL, amb domicili a Ctra. Reus Constantí 142 km 1.2 REUS (TARRAGONA), amb C.I.F. nº B 43986173i inscrita al Registre Mercantil de Tarragona amb les següents dades: Foli 157, Tom 2494, Full 40312, Inscripció nº 1ª.

Per qualsevol consulta o proposta, contacti amb nosaltres a l'e-mail info@occm.es.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que facin servir aquesta Web.

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'US vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixin detingudament. L'USUARI al moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstindre's d'utilitzar aquest portal i operar mitjançant el mateix.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i inclòs suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de O.C.C.M. S.L. o de tercers als que s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel•lectual i Industrial.

L'usuari únicament te dret a un ús privat dels mateixos i necessita autorització expressa de O.C.C.M. S.L.  i/o el titular dels drets per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertinent al seu titular.

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s'autoritza exclusivament a permetre l'accés a la nostra web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. De la mateixa manera, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a otorgar-se la categoria de col•laborador o soci de O.C.C.M. S.L.

Està absolutament prohibida la imitació total o parcial del nostre portal.

B. CONDICIONS D'ACCES

L'accés a la nostra pàgina Web es gratuït i no exigeix registre. No obstant, O.C.C.M. S.L.  es reserva el dret d'oferir serveis que requereixin el registre previ d'usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina Web conforme a la ona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibit l'ús i obtenció dels serveis i continguts oferits a la present pàgina Web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i en el seu cas en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres websites als que es pugui accedir mitjançant els enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, li comuniquem que O.C.C.M. S.L.  , queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se per la utilització de les pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'usuari.

O.C.C.M. S.L.  es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renuncia formal a les mateixes, permaneixent en aquestes vigents fins als plaços de prescripció de les infraccions.

C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de O.C.C.M. S.L.  , que assumeix el compromís de garantitzar la privacitat de l'usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb aquell. O.C.C.M. S.L.   assumeix també el compromís de no recavar informació innecessària sobre l'Usuari. De la mateixa manera, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l'Usuari pugui facilitar mitjançant la nostra web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Real Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, l'informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals mitjançant formularis de registre o mitjançant l'enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests siguin objecte de tractament i incorporats als fitxers de O.C.C.M. S.L.  , titular i responsable del mateix. L'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si be de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

De la mateixa manera l'informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a guardar la seguretat de les seves dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les seves dades personals

Les dades que li demanem són les adequades, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-los. De la mateixa manera, ens certifica que totes les dades que ens facilita son certes, verídiques i pertinents per a la finalitat per la qual se les demanem.

La nostra pàgina Web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i mitjançant el correu electrònic on pot sol•licitar-nos qualsevol tipus d'informació, aclaració o dubte. L'enviament dels mateixos implica la seva autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si O.C.C.M. S.L.   ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privacitat. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.

O.C.C.M. S.L.  , es reserva el dret a decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Recepció de Currículums Vitae

En cas d'enviar-nos el seu currículum vitae, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, l'informem que les seves dades personals s'incorporaran als nostres fitxers, amb la finalitat de disposar del seu currículum per dur a terme processos de selecció de personal si el seu perfil professional s'ajusta a les nostres necessitats. Mentre que no cancel•li expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, entenem que continua interessat en formar part dels mateixos per a processos de selecció futurs. Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.

Drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en la llei mitjançant escrit firmat dirigit O.C.C.M. S.L.  a la direcció Ctra. Reus Constantí,142 km 1.2 REUS (TARRAGONA) o mitjançant correu electrònic a la direcció info@occm.es aportant copia del seu DNI.

Comunicacions de dades

O.C.C.M. S.L.  l'informa que les seves dades son tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de forma interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, exceptuant els casos legalment previstos, o que l'USUARI ens ho autoritzi expressament.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que O.C.C.M. S.L.   ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades

És important que per a que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en ells, en cas contrari, no respondrem de la veracitat dels mateixos.

Considerem que si no cancel•la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos fins que O.C.C.M. S.L.   ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la que es van obtenir.

O.C.C.M. S.L.  , no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

O.C.C.M. S.L.  pot modificar les presents politiques de privacitat per a adaptar-les a les modificacions que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada cop que ens faciliti les dades mitjançant d'aquesta Web.

Per a qualsevol qüestió respecte a la Política de Protecció de Dades Personals pot posar-se en contacte amb nosaltres a les dades abans indicades.

D. RESPONSABILITATS

Al posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la presentació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem en presencia de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal•lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitava, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a O.C.C.M. S.L.  per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de tals fets.

O.C.C.M. S.L.  queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel•lectual dels articles e imatges publiques en el seu portal, així com, no garantitza la exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús dels mateixos.

O.C.C.M. S.L.  queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altre reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a la exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient de que la simple navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la província de la ciutat on es troba la seu, abans indicada.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web pot posar-se en contacte amb nosaltres amb les dades indicades abans.